Raymond die met zijn zoon op harder gingen vissen in de scheveningse haven, zou een visloze avond worden.

De harders waren ZEER schuw en toonde geen intresse, toch had raymond nog een doosje softpellets robinred in de auto liggen, en die zorgde voor een aangename verrassing en geen visloze avond.

Wij vingen een Gobius Niger ofwel een zwarte grondeling.  Welke verrassingen zullen de pellets van verpa nog meer opleveren volgende keer in de haven ?.

 

Image

 

Image

 

Image